Бидэнтэй нэгдэх

Цаг үе

Сурагчидаа ЭЕШ-д хамгийн сайн бэлтгэдэг сургуулиуд

Огноо:

,

Хүүхдэдээ чанартай боловсрол эзэмшүүлэх  нь гэр бүл бүрийн томоохон зорилгын нэг. Гэтэл “Энэ олон сургуулийн аль нь сайн сургалттай вэ” гэх асуудал тулгарна.

Тодруулбал, манай улсад өнгөрсөн оны байдлаар 848 ерөнхий боловсролын сургууль байгаагаас 166 нь хувийн өмчийнх, 682 нь төрийн өмчийн сургууль байна. Нөгөө талаас сурагчид нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хэр амжилт үзүүлсэнээр тухайн сургуулийн сургалтын чанарыг үнэлэх хандлага бий.

Иймд бид  өнгөрсөн онд элсэлтийн ерөнхий шалгалтад дундаж онооны үзүүлэлтээр улсад тэргүүлсэн ерөнхий боловсролын сургуулуудийн талаар мэдээлэл хүргэж байна.

ЭЕШ-ийн дундаж оноогоор улсад тэргүүлсэн 15 сургууль

2021 онд математик, нийгмийн ухаан, англи хэл, фикик, биологи, хими зэрэг хамгийн олон сурагч оролцсон зургаан хичээлийн дундаж үзүүлэлтээр /658,1 оноо/ “Оюунлаг” сургууль улсын хэмжээнд тэргүүлсэн байна. XI ахлах сургууль 651 оноогоор хоёрдугаарт, 644.2 оноогоор “Сант” сургууль гуравдугаар бичигджээ.

 1. Оюунлаг сургууль  658.1
 2. 11-р ахлах сургууль 651.0
 3. Сант сургууль  644.2
 4. Шинэ Монгол сургууль 637.7
 5. Шинэ Монгол Харумафүжи сургууль  632.3
 6. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль  621.9
 7.  Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 615.0
 8. Шинэ Эрин ахлах сургууль  611.2
 9. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 604.2
 10. Олонлог ахлах сургууль  602.6
 11. Орчлон ахлах сургууль 600.5
 12. Нест эдүкейшн сургууль 592.8
 13. Логарифм сурууль  591.9
 14. Олонлог академи  579.7
 15. 1-р ахлах сургууль – 557.6

Англи хэлний хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Англи хэлний хичээлийн  тухайд мөн л “Оюунлаг” /672,89 оноо/, “Сант” /667.69 оноо/ сургууль тэргүүлсэн байна. Харин гуравдугаарт 666,75 оноогоор “Шинэ эхлэл” ахлах сургууль бичигджээ.

 1. Оюунлаг сургууль 672.89
 2. Сант сургууль 667.69
 3. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 666.75
 4. Орчлон ахлах сургууль 653.03
 5. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 648.56
 6. Шинэ Монгол сургууль 646.69
 7. Шинэ Эрин ахлах сургууль 642.43
 8. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 638.6
 9. 11-р ахлах сургууль 638.41
 10. Олонлог ахлах сургууль 631.83
 11. Логарифм сурууль 628.1
 12. Нест эдүкейшн сургууль 627.84
 13.  Улаанбаатар элит олон улсын сургууль 626.11
 14. Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 624.57
 15. Олонлог эгзэ 622

Физикийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

2021 оны ЭЕШ-ийн физикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 667,79 оноогоор “Оюунлаг”  сургууль, 661,83 оноогоор XI ахлах сургууль, 660,75 оноогоор “Орчлон” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль 667.79
 2. 11-р ахлах сургууль 661.83
 3. Орчлон ахлах сургууль 660.75
 4. Шинэ Монгол сургууль 655.42
 5.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 649.5
 6. Сант сургууль 647.5
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 645.23
 8. Олонлог ахлах сургууль 632.18
 9. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 619.22
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 617.33
 11. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 614.2
 12. Логарифм сурууль 591.25
 13. Олонлог академи 582.5
 14. Нест эдүкейшн сургууль 576.05
 15. Эрхэт эрдэм 574.5

Математикийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн математикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 703,8 оноогоор XI ахлах сургууль, 667,4 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 662,03 оноогоор “Сант” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. 11-р ахлах сургууль 703.8
 2. Оюунлаг сургууль 667.4
 3. Сант сургууль 662.03
 4. Олонлог ахлах сургууль 650.43
 5. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 640.76
 6.  Шинэ Монгол сургууль 628.11
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 626.43
 8. Эрхэт эрдэм 625.53
 9.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 613.39
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 609.51
 11. Логарифм сурууль 595.3
 12. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 595.15
 13. Нест эдүкейшн сургууль 586.25
 14. 1-р ахлах сургууль 569.65
 15. Олонлог академи 565.4

Биологийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн математикийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 703,8 оноогоор XI ахлах сургууль, 667,4 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 662,03 оноогоор “Сант” ахлах сургууль тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль – 646
 2. 11-р ахлах сургууль – 645.33
 3. Шинэ Монгол сургууль- 644.28
 4. Шинэ монгол Харумафүжи сургууль- 638,86
 5. Сант сургууль 638.17
 6. Шинэ Эрин ахлах сургууль -604.62
 7. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль -604,33
 8. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль -599.33
 9. Орчлон ахлах сургууль -589.43
 10. Олонлог академи- 581.75
 11. Ерөнхий боловсролын Нест эдүкейшн сургууль -581,5
 12. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль – 574
 13. Логарифм сурууль- 572
 14. 1-р ахлах сургууль -571.31
 15. Олонлог ахлах сургууль553

Химийн хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн химийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 670.39 оноогоор “Шинэ Монгол” сургууль, 648,67 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 649,96 оноогоор “Шинэ монгол Харумафүжи” сургууль  тус тус тэргүүлсэн байна.

 1. Шинэ Монгол сургууль 670.39
 2. Оюунлаг сургууль 648.67
 3.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 646.96
 4.  Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 641.5
 5. Сант сургууль 640.17
 6. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 638.11
 7. Орчлон ахлах сургууль 630.62
 8. 11-р ахлах сургууль 629.33
 9.  Нест эдүкейшн сургууль 627.8
 10. Шинэ Эрин ахлах сургууль 625.44
 11. Орхон Хасү бүрэн дунд сургууль 613.25
 12. Олонлог академи 581.75
 13. Эрин эверест интернэшнл сургууль 574
 14. 1-р ахлах сургууль 562.09
 15. Логарифм сурууль 55

Нийгмийн ухааны хичээлийн дундаж оноогоор тэргүүлсэн 15 сургууль

Өнгөрсөн оны ЭЕШ-ийн нийгмийн хичээлийн дундаж үзүүлэлтийн жагсаалтыг 645,6 оноогоор  “Оюунлаг”  сургууль, 634 оноогоор “Эрхэт эрдэм” сургууль  тус тус тэргүүлсэн байна.

 1. Оюунлаг сургууль 645.6
 2. Эрхэт эрдэм 634
 3. 11-р ахлах сургууль 627
 4.  Шинэ монгол Харумафүжи сургууль 620.48
 5. Сант сургууль 609.83
 6. Логарифм сурууль 608.8
 7. Томүжин алтернатив скүүлс сургууль 591.05
 8. Шинэ Монгол сургууль 581.44
 9. Олонлог эгзэ 576
 10. Олонлог академи 573.31
 11. Шинэ Эрин ахлах сургууль 568
 12. Эрин эверест интернэшнл сургууль 557.73
 13. Нест эдүкейшн сургууль 557.36
 14. Шинэ Эхлэл ахлах сургууль 550.3
Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа

Сэтгэгдэл

Цаг үе

Он гарсаар 3836 гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл авчээ

Огноо:

,

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2024 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар гадаадын 11,165 иргэнд визийн зөвшөөрөл, 1924 иргэнд виз, 11004 иргэнд цахим виз олголоо.

Мөн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн гадаадын 3836 иргэнд Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл олгож, 7678 иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан байна. Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад визийн зөвшөөрөл олголт 3,1 хувь, виз олголт 42,4 хувь, оршин суух зөвшөөрөл олголт 13,4 хувь,  цахим виз олголт 5,9 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.      

Түүнчлэн төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, иргэдийн биечлэн ирэх ачааллыг бууруулах зорилгоор 2024 онд виз зөвшөөрлийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулсан бөгөөд он гарсаар 13473 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 29,837 гадаадын иргэний хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, холбогдох хууль, журмын дагуу хянан, шийдвэрлэлээ гэж Гадаадын иргэн, харьяатын газраас мэдээллээ. 

Дэлгэрэнгүй унших

Цаг үе

Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлж байна!

Огноо:

,

Дохио!!! Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээ: Өнөөдөр Ховдын төв, Говь-Алтайн баруун хэсгээр салхи секундэд 18-20 метр, зарим үед секундэд 24 метр хүрч ширүүснэ.

Малчид, иргэд, тээвэрчдийн анхааралд: 12-нд баруун аймгуудын нутгийн баруун болон хойд хэсгээр, 13-нд нутгийн баруун хагаст, 14-нд нутгийн зүүн хагаст цас орж, цасан шуурга, нутгийн өмнөд хэсгээр шороон шуурга шуурч, эрс хүйтрэхийг онцгойлон анхааруулж байна.

2024 оны дөрөвдүгээр сарын 12-ны 08 цагаас 20 цаг хүртэл: Нутгийн баруун хагаст үүлшинэ, бусад нутгаар солигдиол үүлтэй. Баруун аймгуудын нутгийн баруун болон хойд, төвийн аймгуудын нутгийн баруун хойд хэсгээр бороо, нойтон цас, уулаараа цас орж, цасан шуурга шуурна. Салхи нутгийн баруун хэсгээр баруун өмнөөс баруун хойш эргэж секундэд 9-14 метр, Алтайн уулархаг нутаг болон Арц богдын өвөр хоолойгоор секундэд 18-20 метр, зарим үед секундэд 24 метр хүрч ширүүсэж, шороон шуурга шуурна. Увс нуурын хотгор, Тэс голын хөндийгөөр 2 хэм хүйтнээс 3 хэм, Монгол-Алтайн уулархаг нутаг, Завхан голын эх, Хүрэнбэлчир орчмоор 4-9 хэм, Их нууруудын хотгор, Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг нутаг, Тэрэлж голын хөндийгөөр 10-15 хэм, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсэг, Дорнод-Дарьгангын тал нутгаар 21-26 хэм, бусад нутгаар 15-20 хэм дулаан байна.


УЛААНБААТАР ХОТ ОРЧМООР: Үүлшинэ. Хур тунадас орохгүй. Салхи баруун өмнөөс секундэд 5-10 метр. 16-18 хэм дулаан байна.

БАГАНУУР ОРЧМООР: Үүлшинэ. Хур тунадас орохгүй. Салхи баруун өмнөөс секундэд 6-11 метр. 15-17 хэм дулаан байна.

ТЭРЭЛЖ ОРЧМООР: Үүлшинэ. Хур тунадас орохгүй. Салхи баруун өмнөөс секундэд 6-11 метр. 13-15 хэм дулаан байна.


2024 оны дөрөвдүгээр сарын 13-наас 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 17-ныг
хүртэлх цаг агаарын урьдчилсан төлөв

13-нд баруун болон төвийн аймгуудын ихэнх нутаг, говийн аймгуудын нутгийн баруун хэсгээр, 14-нд төв болон говийн аймгуудын нутгийн зүүн хэсэг, зүүн аймгуудын ихэнх нутгаар, 15-нд зүүн аймгуудын нутгийн зүүн хэсгээр бороо, нойтон цас, цас орж, цасан шуурга шуурч, 16-нд Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар бороо, нойтон цас орно. Салхи 13-нд ихэнх нутгаар, 14-нд нутгийн зүүн хагаст секундэд 18-20 метр, зарим үед секундэд 24 метр хүрч ширүүсэж, шороон шуурга шуурна. 13-нд нутгийн баруун хагаст, 14-нд нутгийн зүүн хагаст эрс хүйтэрч Увс нуур болон Дархадын хотгор, Завхан голын эх, Хүрэнбэлчир орчим, Идэр, Тэс голын хөндийгөөр шөнөдөө 12-17 хэм, өдөртөө 3-8 хэм, Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хэнтийн уулархаг нутаг, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, Халх голын хөндийгөөр шөнөдөө 7-12 хэм хүйтэн, өдөртөө 3 хэм хүйтнээс 2 хэм, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө 2 хэм хүйтнээс 3 хэм, өдөртөө 6-11 хэм дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 2-7 хэм хүйтэн, өдөртөө 1-6 хэм дулаан байна.

Дэлгэрэнгүй унших

Цаг үе

Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулбал бие эрхтний хүч сайжирна

Огноо:

,

Аргын тооллын 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 12. Баасан гараг. Билгийн тооллын XVII жарны “Хилэнт эх” хэмээгч модон луу жилийн Хаврын адаг шар луу сарын 4. Бархасбадь гараг. Чөлөөт эх одтой, долоон улаан мэнгэтэй улаан морь өдөр.

Өдрийн наран 6 цаг 08 минутад мандаж, 19 цаг 38 минутад жаргана. Тухайн өдөр нохой жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр буян номын үйлд шамдах, бүтээл туурвил эхлэх, худалдаа арилжаа хийх, бизнэс эхлэх, зэрэг дэвших, гарагийг тахих, тангараг тавих, гэр, байшингийн суурь тавихад сайн. Гэр бүрэх, хэрүүл тэмцэл хийх, улаа гаргах, хиншүү хярвас гаргахад муу.

Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр, туулай, морь, бич, тахиа болой. Хол газар яваар одогсод хойш мөрөө гаргавал зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулбал бие эрхтний хүч сайжирна хэмээжээ.

Дэлгэрэнгүй унших

Санал болгох